Chào mừng quý vị đến với Website của trường Mầm non Kim Thư

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Mãu đánh giá dành cho GV,NV hợp đồng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thuý Nga
Ngày gửi: 21h:32' 17-06-2016
Dung lượng: 45.0 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN KIM THƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG 68/2000/NĐ-CP
Năm học 2015 - 2016

Họ và tên: ..............................................................................................
Chức danh nghề nghiệp: Lao động hợp đồng 68/2000/NĐ-CP
Đơn vị công tác: Trường……………….......................................
Hạng chức danh nghề nghiệp: ……….. Bậc: ……… Hệ số lương: ............
I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG:
1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:
............................................................................................................................................................................................................................................................
3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:
.................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:
..........................................................................................................................................................................................................................................................
II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG
1. Đánh giá ưu, nhược điểm:
a) Ưu điểm:...................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b) Nhược điểm:...........................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Phân loại đánh giá
(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
 
Ngày....tháng....năm 20... LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG (ký tên, ghi rõ họ tên)


III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ TRƯỜNG VÀ LÃNH ĐẠO TRƯỜNG
1. Ý kiến của tập thể Trường…….:..........................................................
................................................................................................................
2. Nhận xét của lãnh đạo Trường…..:........................................................
..................................................................................................................
 
Ngày....tháng....năm 20... PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(ký tên, ghi rõ họ tên)


IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG CỦA TRƯỜNG
1. Nhận xét ưu, nhược điểm:
a) Ưu điểm:..............................................................................................
.................................................................................................................................
b) Nhược điểm:........................................................................................
.........................................................................................................................
2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:
(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
.......................................................................................................................................
 
Ngày....tháng....năm 20... HIỆU TRƯỞNG (ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
 
Gửi ý kiến